Wat Overblijft - Flanders Field museum

Ieper, 2009

De jachtvelden langsheen de Rupel

Noeveren - Manifest, 2018

Roodhuid - Kazerne Dossin

2016-2017

Exhibition and book

Zebrastaat - Gent, 2018

Studio conversation - Kaften

Studio conversation - 2015

Renaat Breampaviljoen - Middelheim Antwerp, 2010

recorded and edited by Julien Vandevelde © cavalier seul